Κυριακή, 16 Δεκεμβρίου 2007

Πάλι για τα ψυχιατρικά αλλά θέλει την υπομονή σας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ.doc
Hosted by eSnips

Πριν 24 ώρες...


Και μην υποψιαστώ πως θα ζηλέψει κανένας...εσείς οι νότιοι έχετε άλλα πλεονεκτήματα...