Δευτέρα, 14 Ιανουαρίου 2008

ψάχνοντας το Ριτσάκι


εδώ η συνέχεια για τη Ρίτσααλλά και εδώγάτεςλέτε να τη φάγαν? αλλά ας δούμε τιέγινεπαρακάτω. Για την Μέρη που μόνο αυτή μου είπε να συνεχίσωτην ιστορία αν και έκανα λάθος στη σειρά, ελπίζω να βγεί άκρη.