Σάββατο, 22 Δεκεμβρίου 2007

Δεν είναι σκηνικό είναι αλήθεια...


11 Κραταιά ως θάνα...


Αυτές οι αναρτήσεις δεν θα ήθελα να είναι μνημόσυνα, ούτε δικά μου, ούτε και δικά σας, να τις χαιρόμαστε και να λειτουργούν στο σήμερα και μακάρι και στο αύριο όλων μας...