Πέμπτη, 3 Ιουλίου 2008

Αποχαιρετισμός


Οί αποχαιρετισμοί ακόμα και οι προσωρινοί την έχουν τη δυσκολία τους, ήσασταν αναγνώστες εκλεκτοί και φίλοι αγαπημένοι δεν θα είναι υπερβολή αν σας πω πως έτυχα 4 πρώτους αριθμούς και ας μην είμαι ούτε καν περιστασιακός παίκτης της τύχης, να περνάτε καλά,για ένα μήνα θα είμαι κάπου μέσα στις φωτογραφίες, θα το χαρώ αν οι καλοκαιρινοί δρόμοι σας συναντηθούν με τους δικούς μας.