Κυριακή, 11 Μαΐου 2008

Τι θα μου ζητήσουν ακόμα?χειροποίητη η μουσική όπως και η σημείωση, τελικά υποχωρώ εύκολα και πρέπεινα το κοιτάξω...