Τρίτη, 1 Απριλίου 2008

εικόνα-μουσική


εκτέλεση παράξενη και γοητευτική και ο φίλος ακούει με κατάνυξη.