Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

4 όψεις του ίδιου ακριβού νομίσματος.

Στα δύσκολα πάντα εδώ γυρίζουμε, ακόμη και η πιό περίεργη διασκευή της μουσικής του έχει μια γοητεία, άλλωστε και στον ίδιο άρεσαν οι νέες όψεις και οι πολλαπλές αναγνώσεις της μουσικής γενικώς.