Κυριακή, 6 Απριλίου 2008

ma fourmi

Η πόλη του.
Να αφιερώσω στο δικό μου το μερμύγκι,λίγο imitation και
πολύ large, δεν κρατά τίποτα για τον εαυτό του, μοιράζει απλόχερα ότι μαζεύει.