Τρίτη, 18 Μαρτίου 2008

ανταλλαγή γνώσης...


Αν μου πεί ο Θερσίτης τι έγραψε στα Λατινικά θα του πω και γω με τη σειρά μου τι λουλούδι είναι αυτό,βλέπετε και μείς του πρακτικού πρέπει να βρίσκουμε τρόπους (ακόμη και δια του εκβιασμού) να μετέχουμε της Λατινικής γραμματείας...κατά άλλα καλησπέρα ύστερα από μιά κουραστική μέρα, είδατε παρα λίγο να ξεχάσω τη
μουσική