Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου 2008

Περί εμμονών (όχι Μονών)
Μου είπατε πως έχω εμμονή, όλοι έχουμε και δεν κάνουμε τίποτα περισσότερο από το να τις αναρτούμε και να τις υπερασπιζόμαστε. Το αυτό επιθυμώ και δι υμάς