Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2008

¨ατιτλο...


Σήμερα με ταλαιπωρησε λίγο το σύστημα, γιά αλλού ξεκίνησα κι'αλλού με πήγε, μαζί και σας... ά και σε οποια απουσία ξεπερνα τις 2 μέρες εντάξει όχι στις αναζητήσεις του Ερυθρού αλλά θα φωνάζω δυνατά
που είσαι?