Πέμπτη, 9 Απριλίου 2009

Αντίδοτο...


07 Στον Γιωργο Σεφ...

...για τον κάθε λογής φαυλίδη και τα έργα του.