Κυριακή, 19 Οκτωβρίου 2008

Πως?
Πως μια παλιά πρόσοψη, μπορεί να είναι ακόμα γοητευτική?
Πώς ένας νέος μουσικός, συναντά τον Κ.Παλαμά?