Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2008

φρόνιμα χλαμυδέ!!!


Κάστρα,πύργοι,επάλξεις κλπ ο μύθος ένδοξος ή με άδοξο τέλος,μου είναι πιό πειστικός από τις πλίσε χλαμύδες και τις τελέτουργίες που μου προκάλεσαν γέλιο, είδατε σήμερα στην Ολυμπία μα αν είναι δυνατόν? το 2008 με χλαμύδες...
ελάτε στα δικά μας φίλοι.