Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου 2008

Στους φίλους.


Λίγο μετά τη δύση,με τα νερά παγωμένα και με τις
παρακαταθήκες εκείνου που δεν πίστευε σε κανένα διδακτισμό