Πέμπτη, 11 Μαρτίου 2010

Θα συναντηθούμε στο σαλούν.....

Στην κόρη του Μεγάλου Μανιτού, που μοιράζει απλόχερα αισθήματα και συναισθήματα